Polityka prywatności

§1 Pliki cookies.

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: AM CRAFT Sp. z o.o. ul. Kościuszki 12, 07-410 Ostrołęka.  
 3. Zbieramy następujące dane osobowe:
  Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej umowy i możliwości kontaktu z Tobą, 
  Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat powinna zawierać pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Platformy internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadkach: 
  Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne. 
  Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
  Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. Podczas składania zamówienia możesz też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
 5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.  
 6. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych.  
 7. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e–mail pod adres biuro@hopito.pl lub napisz list na adres: AM CRAFT Sp. z o.o. ul. Kościuszki 12, 07-410 Ostrołęka  
 8. Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie naszego portalu.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest niezbędne dla potrzeb prowadzenia Konta lub realizacji Rezerwacji. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej zwanego „RODO”, tj. jest niezbędne do prowadzenia Konta Użytkownika lub realizacji Rezerwacji oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Podanie danych przez Użytkownika i Klienta jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia złożenie Zamówienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę przez okres obsługi Konta oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z niej wynikających oraz dla wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przed właściwymi organami, w szczególności Urzędami Skarbowymi.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Sprzedawcy.
 5. Na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.